Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συμβάσεις με Ταμεία

Η Γενική κλινική δέχεται ασφαλισμένους όλων των Δημόσιων ταμείων καθώς και των Ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Η οικονομική πολιτική της Γενικής κλινικής διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ασφαλιστικές καλύψεις του κάθε ταμείου.

Μερικά Χρήσιμα Ταμεία

ΙΚΑ

ΟΓΑ

ΤΕΒΕ

ΤΥΔΚΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 Τα έξοδα των συνεδριών της αιμοκάθαρσης καθώς και των υλικών καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το ενοποιημένο ταμείο του ΕΟΠΥΥ.